1 2 3 4

 

Sopstveni biznis, zar ja to ne mogu - novembar 2015 godine

 

Kako je u Majdanpeku sve više nezaposlenih a istovremeno beleži se slaba zainteresovanost za pokretanje privatnog biznisa u prostoru Biznis inkubatora, u saradnji sa NVO „Gorun“ iz Majdanpeka u novembru 2015 god. organizovana je edukativna radionica, koja je imala za cilj, da se na licu mesta nezaposlena lica upoznaju sa uspešnim privatnim preduzetnicima u našoj opštini.. U teorijskom delu se pre svega govorilo o ome kako da se prebrodi početni strah od privatnog biznisa, šta je to što bi za područje Majdanpeka bilo interesantno, koliko je novca potrebno za start nekoliko konkretnih preduzetničkih radnji , koje bi mogle da se otvore u prostoru Biznis inkubatora ( obućar, kozmetički salon, štamparija, marketing-konsalting agencija). Takođe, bilo je reči o mogućim donacijama, kreditnim sredstvima, upoznavanju sa merama NSZ i lokalne samouprave u oblasti zapošljavanja. Posebna prezentacije je bila posvećena uslovima koje nudi ovdašnji Biznis inkubator. Istovremeno tokom edukacije, upoznali smo polaznike sa primerima privatnog biznisa, koji su svoj biznis započeli uz pomoć NVO „ENECA“ i Kompanije „Filip Moris“ iz Niša, a dotakli smo se i nezaobilaznih tema oko izrade biznis plana, registraciji, finansija,... Organizovano je i studijsko putovanje na području opštine, gde su se na licu mesta polaznici upoznali sa desetak uspešnih privatnih preduzetnika, od ribnjaka, preko metalo-prerade i stolarske radionice do proizvodnje i prodaje suvenira.

 

Virtuelna kancelarija
Media centar
IT centar
Stanari
Inkubacija stanara

 

 


 

 

2017 © Biznis inkubator Majdanpek | NENAD KRAJNIČAN