1 2 3 4

 

Novi početak - novembar 2016 godine

 

U konferencijskoj sali Biznis inkubatora, NVO „Gorun“ iz Majdanpeka je održala veoma uspešnu i dobro posećena edukativnu radionicu na temu preduzetništva. Posebno je vođena rasprava o psihološkim pretpostavkama započinjanja privatnog biznisa, motivaciji da se krene u tako nešto i tehnikama koje pomažu potencijalnim preduzetnicima da odaberu pravu ideju za svoj budući biznis. Bilo je reči kako da se istestira odabrana ideja, kako da se uspešno elaboriraju sve dobre i loše strane jedne preduzetničke ideje i kako da se okvirno sačini biznis plan. Posebno su bili interesantni primeri već započetih biznisa a u toku predavanja je zajednički urađen i analiziran jedan biznis plan za potencijalnog preduzetnika, koji bi obućarski zanat započeo u prostoru Biznis inkubatora..u Među polaznicima ja bilo bivših radnika Zlatare, RTM, radnika koji još uvek nisu nigde radili već se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, osoba sa invaliditetom, različitog obrazovnog profila, mahom mlađih ljudi i žena.

 

Virtuelna kancelarija
Media centar
IT centar
Stanari
Inkubacija stanara

 

 


 

 

2017 © Biznis inkubator Majdanpek | NENAD KRAJNIČAN