Biznis inkubator Majdanpek pruža usluge podrške razvoju malih i srednjih preduzeća kroz programe inkubacije stanara, za pravna lica ne starija od 2 godine.
Biznis inkubator , objavljuje stalno otvoreni konkurs za prijem novih članova inkubatora, oglasom sa sledećim sadržajem:


Biznis inkubator d.o.o. Majdanpek oglašava,

KONKURS
za prijem stanara, korisnika biznis inkubatora.

Biznis jedinice su površine od 17 do 58 m² i daju se u zakup po povlašćenoj ceni u odnosu na ekonomsku cenu.
Maksimalno vreme boravka je 3 godine za uslužne i 4 godine za proizvodne delatnosti.

Stanarima Biznis inkubatora su na raspolaganju
sledeći resursi preduzeća:
 • High Speed Internet Access, 50/20 Mb/s, optička veza;
 • Prezentacioni i konferencijski prostor i odgovarajuća oprema;
 • Interni parking i kuhinja;
 • Podrška u osnivanju i registraciji novih preduzeća;
 • Usluge u domenu promocije, medijskog nastupa, konsaltinga i edukacije.
Sva zainteresovana pravna ili fizička lica mogu da preuzmu aplikacione formulare
u Biznis inkubatoru d.o.o., Zmaj Jovina 3, svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 časova,
ili sa našeg sajta www.bimajdanpek.rs.
Na konkursu mogu učestvovati:
 • Pravna lica i preduzetnici sa teritorije opštine Majdanpek, koja posluju kraće od dve godine ili su u fazi registracije;
 • Pravna lica i preduzetnici koji posluju duže od dve godine. Ova preduzeća nemaju povlastice u delu zakupa prostora;
 • Poslovne jedinice već postojećeg preduzeća čije je sedište van Republike Srbije.
Obavezna dokumentacija:
 • Popunjen aplikacioni formular;
 • Izvod o registraciji ili izjava o pokretanju postupka registracije;
 • Urađen biznis plan.

 

 

Oglas konkursa
Aplikacioni formular
Uslovi za izbor stanara

 

 


Interaktivna kancelarija
Media centar
IT centar
Stanari
Inkubacija stanara

 

 


 

 

2017 © Biznis inkubator Majdanpek | NENAD KRAJNIČAN